Publicouse este mes o meu traballo no ���ltimo n���mero de "Tempo Exterior" (n��� 20/ Xaneiro-Xu���o 2010), que ��� unha revista de an���lise e estudios internacionais. Escrib���n sobre a Comunidade do Leste Asi���tico. Podedes mercala na librer���a xa! Custa 10 euros:)

ガリシア語学習サイト「ガリシア語講座 Curso de galego para xaponeses」