b203586f.jpg
a ceacu: de culo (cara atras)
catar que: excepto que
cas: a casa de
cara a: hacia
no canto de: en lugar de
de calquera xeito: de cualquier manera
cabo de: junto a
ser bo de: ser facil de
por outra banda: por otra parte
axin~a que: en cuanto
asi e todo: con todo
de anteman: de antemano
alen de: mas alla de
ainda que: aunque
polo de agora: por ahora
na min~a acordanza: por lo que yo recuerdo

覚えなきゃならない熟語がだんだん増えてきた!φ(.. )

ガリシア語学習サイト「ガリシア語講座 Curso de galego para xaponeses」