d2f68647.jpg
aos poucos: poco a poco
a mancheas: a manos llenas
a piques de: a punto de
a pe feito: a proposito
ao fin: al fin
do pais: de la tierra
non tal: de ninguna manera
mais nada: nada mas
inda que: aunque
mesmo que: aunque
a man~ancin~a: muy de man~ana
unha man de: un mogollon de
vai para: hace aproximadamente
estar a + infinitivo: estar + gerundio
mirar a peito: mirar de frente
custar ferro e farin~a: necesitar Dios y ayuda
matar dous coellos dunha caxada: matar dos pajaros de un tiro

ガリシア語は奥が深いです!スペイン語と同じ意味の表現でも直訳でないことが多いです。なぜそのような表現を使うようになったかは文化の影響が強いと思うのですが…研究してみます!

ガリシア語学習サイト「ガリシア語講座 Curso de galego para xaponeses」